Impressum

Osnivač i izdavač:
Tectus d.o.o.

Direktor:
Nikola Milijević, dipl. ing.
nikola@svet-bezbednosti.rs

Glavni urednik:
Dragiša Jovanović
dragisa@svet-bezbednosti.rs

Izvršna urednica:
Vesna Lapčić
vesna.lapcic@gmail.com

Redakcija:
Sandra Zanki
Nataša Gajski Kovačić
Zoran Zafirovski

Izdavački savet:
Milorad Todorović
Vera Božić Trefalt
Đorđe Vučinić
Zoran Keković
Dragan Trivan
Željko Nikač

Fotografije:
Dragan Milošević
www.shutterstock.com

Grafički urednici:
Krešimir Pučić
Aleksandar Veljković

Grafička priprema:
Tectus d.o.o

Sekretarijat:
Vojvode Stepe 78
11000 Beograd
Tel. + 381 11 3099 287
Fax. + 381 11 3099 288

 

Za navode u člancima odgovorni su autori.

Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Zaštita
Svet osiguranja