Apel građanima da ne pale vatru u prirodi

Datum vesti: 26.7.2016, 11:10
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine apeluje na građane da tokom boravka u prirodi i izvođenja radova na poljima, ne pale vatru na otvorenom jer se može proširiti i izazvati šumske požare, čije su štete neprocenjive.
U saopštenju objavljenom na sajtu ministarstva se građani i pozivaju da, ukoliko uoče vatru na otvorenom ili manji požar, o tome odmah obaveste MUP - Sektor za vanredne situacije.

Iz ministarstva podsećaju i da je zakonom zabranjeno paljenje korova, strnjišta, trstike, trave i drugog rastinja, kao i paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume
Upozoravajući da će nastupajući period visokih temperatura pogodovati nastanku šumskih požara, a obzirom da je nastupio period korišćenja godišnjih odmora i povećanog prisustva stanovništva u prirodi, iz ministarstva su apelovali na građane da se odgovorno ponašaju pri odlasku u prirodu i da ne vrše nekontrolisano paljenje vatre na otvorenom prostoru, ukoliko ta mesta nisu za to predviđena i obezbeđena.

Kako se navodi, Uprava za šume resornog ministarstva naložila je korisnicima šuma koji gazduju državnim šumama da preduzmu pojačane mere na zaštiti šuma od požara u skladu sa planovima zaštite šuma od požara i propisima.

Iz ministarstva podsećaju i da je zakonom zabranjeno paljenje korova, strnjišta, trstike, trave i drugog rastinja, kao i paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume.

U saopštenju se navodi i da će šumarsko lovna inspekcija Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine obavljati pojačanu kontrolu sprovodenja mera zaštite od požara, kako kod korisnika i sopstevnika šuma, tako i kod korisnika lovišta.

(tanjug.rs)
Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Konferencija Sigurnost gradova
Zaštita
Svet osiguranja